Bayer România semnează în Carta Diversităţii

Bayer România consideră echipa drept cea mai valoroasă resursă şi îşi propune să creeze o cultură organizaţională definită de respect reciproc, recunoaştere şi apreciere faţă de talentul şi diferenţele fiecăruia dintre membrii acesteia. De aceea, compania a semnat în Carta Diversităţii, angajându-se public să sprijine, să protejeze și să dezvolte diversitatea.

Bayer România se angajează să promoveze, să cultive și să menţină o cultură a diversității și incluziunii. Îmbrățișăm și încurajăm diversitatea angajaților noștri, deoarece suntem convinși că cel mai valoros activ al nostru este capitalul uman. Suma diferențelor individuale, a experiențelor de viață, a cunoștințelor, a inovării, a exprimării de sine, a capacităților unice și a talentelor pe care angajații noștri le investesc în activitatea lor reprezintă o parte importantă nu numai a culturii și reputației noastre, ci și a rezultatelor bune ale companiei Bayer. La Bayer România recunoaștem importanța de a avea o forță de muncă a cărei diversitate o reflectă pe cea a clienților noștri și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea, precum și dezvoltarea unor lideri incluzivi care crează un climat de lucru în care diversitatea este valorificată. Pentru noi, o zi normală de lucru include construirea unui climat egal și echitabil pentru toți angajații, direct legat de puterea și competitivitatea companiei. Suntem ferm convinşi că diversitatea forței de muncă și a leadership-ului pot ajută Bayer să inoveze și să satisfacă mai bine nevoile diferitelor comunități pe care le deservim a spus Pascal Cassecuelle, Director General Bayer România.

“Salutăm decizia Bayer România de a sprijini platforma Cartei Diversității, un proiect unic în România care își propune să motiveze organizațiile semnatare să recunoască și să extindă avantajele integrării diversității în practicile organizaționale și de resurse umane. Bayer România vine în cadrul platformei cu o expertiză solidă în managementul diversităţii şi suntem convinşi că toţi semnatarii vor aprecia schimbul de bune practici şi opiniile specialiştilor Bayer”, a declarat Dana Oancea, Project Manager al Cartei Diversităţii din România.

Carta Diversităţii din România este un proiect menit să promoveze diversitatea, non-discriminarea, incluziunea și egalitatea de șanse la locul de muncă. România este cea de-a 21-a ţară care adoptă acest demers, deschis companiilor, organizaţiilor non-profit şi autorităţilor. Prin aderarea la Carta Diversităţii, semnatarii îşi asumă să pună în aplicare sau să-și extindă angajamentul în managementul diversității dincolo de rigorile și obligațiile legale.

 

Bayer este o companie globală cu competenţe cheie în domeniul Ştiinţelor Vieţii, respectiv sănătate şi agricultură. Produsele şi serviciile oferite sunt special concepute pentru a fi în beneficiul oamenilor şi a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora. Totodată, Grupul îşi propune să creeze valoare prin inovaţie, dezvoltare şi o profitabilitate ridicată. Bayer s-a angajat să respecte principiile dezvoltării sustenabile, precum şi responsabilităţile sale etice şi sociale, în calitate de cetăţean corporativ. În anul fiscal 2017, Grupul avea aproximativ 99.800 de angajaţi şi a înregistrat vânzări de 35 de miliarde Euro. Cheltuielile cu capitalul s-au ridicat la 2,4 miliarde de Euro, iar cele cu Cercetarea şi Dezvoltarea la 4,5 miliarde de Euro. Pentru informaţii suplimentare vă invităm să accesaţi www.bayer.ro