IAA România își invită membrii la Adunarea generală de alegeri

În dată de 15 Noiembrie 2018, începând cu orele 16,00 la IAA House va avea loc Adunarea Generală IAA de Alegeri, unde așteptăm toți membrii asociației.

Agenda întâlnirii este următoarea:

  1.  Raportul Consiliului Director IAA pentru mandatul 2016-2018
  2.  Propunere de modificare a Statutului IAA România
  3.  Alegerea Noului Consiliu Director (mandatul 2018-2020)
  4.  Alegerea Comisiei de Cenzori (mandatul 2018-2020)
  5.  Alegerea Comitetului de Organizare Effie 2019 (punct comun cu UAPR)

În ceea ce privește Alegerea Noului Consiliu Director și a Comisiei de Cenzori va precizăm următoarele:

 Consiliul Director IAA este format din 11 persoane (1 Președinte și 10 membri).  Alegerea acestora se face prin vot secret în cadrul Adunării Generale.

 Structura Consiliului Director este următoarea:

  • 1 Președinte – poate proveni din orice categorie de membri
  • 4 reprezentanți ai agențiilor de publicitate
  • 4 reprezentanți ai clienților
  • 2 reprezentanți ai mass media

 De asemenea, conform Statutului, Președintele aflat în exercițiu rămâne că membru în Consiliul Director pentru următorul mandat, ocupând o poziție specifică categoriei de membri din care face parte.

Comisia ce cenzori este formată din 3 persoane (1 Președinte și 2 membri). 

Atât pentru Consiliul Director cât și pentru Comisia de Cenzori, nominalizările pentru se pot trimite prin email către: victor.dobre@iaa.ro până pe dată de 12 Noiembrie orele 18,00. 

În dată de 13 Noiembrie vom anunță lista candidaturilor pentru a da posibilitatea celor care votează prin mandat să-și exprime preferințele. 

În ceea ce privește alegerea CO Effie 2019, va precizăm următoarele:

 Comitetul de Organizare Effie este compus din 11 persoane (1 Președinte și 10 membri) Alegerea acestora se face tot prin vot secret în Adunarea Generală. La desemnarea CO Effie sunt invitați să participe și membrii UAPR (chiar dacă nu sunt și membri IAA)

Nominalizările se pot trimite prin email către Victor Dobre, până pe 14 Noiembrie.

În cazul în care nu puteți ajunge la Adunarea Generală va rugăm să mandatați un alt membru să va reprezinte (inclusiv în ceea ce privește votul). 

De asemenea, va reamintim că un membru, în afară votului propriu, poate cumula maximum 2 mandate de reprezentare pentru alți doi membri.