GroupM se implică în descoperirea și creșterea de noi talente în industria media

București, noiembrie, 2021
Programul Campus Media Academyeste noua școală informală dedicată absolvenților de facultate care își doresc să descopere industria media, în cele mai mici detalii. Progrmul începe în ianuarie 2022, iar tinerii sunt deja așteptați pentru înscrieri.

Rețeauainternațională GroupM are o tradiție ca educator informal care pune la dispozițiatinerilor o adevăratăexperiență de învățare, dincolo de standardeleînvățământuluitradițional.  Recent, GroupM Digital AcademyUK, Australia șiNouaZeelandaau format 75 de tineri care deja sunt parte din agențiileGrupului, la nivelinternațional, iar Media Campus Academyeste o continuare la nivel local a acestorprograme.

Misiuneaacestui bootcamp, care se vadesfășura la București,estesăîidescopere pe aceitineri care sunt încăutareaunui job înindustria de media. Dincolo de parteateoretică, programuloferăexperiențalucruluipropriu-zisalături de specialiștii GroupM, pe bazauneiprogramesolide, aplicată pe fiecaredintrezonele de business ale Grupului.

“Tinerii sunt atrași de aceastăindustrie, darobservăm din interacțiunea cu eică nu știu exact despreceestevorba.Și efirescsă fie așadeoarece nu există un program bine structuratșiaplicat de formare a viitorilorprofesioniștide media. Campus Media Academy îșipropunesăacopereacestgolprintr-o abordare fresh de “learn & work”, de educare, darși de identificare a acelortalente care săsusținăagențiileșicliențiiîntr-o epocăîn care doarceiabiliși bine pregătițirezistă” – Nineta Ceauș, Director HR GroupM.

Campus Media Academyîșivadeschideporțileînlunaianuarie2022 șiva fi găzduit periodic, în module de 6 luni, la sediul central GroupM din București, The Podium WPP Campus. Programul se vadesfășuraîntr-o formulă hybrid (on&offline), cu sesiuni de self-learning, învățareasistată de un trainer șipractică pe întreagaperioadă, totulintr-o maniera de lucruagilă.

Programul le oferătinerilormaimultedirecții de dezvoltareînaceastăindustrie, de la media planner (online sau offline) la account manager, până la roluri de implementare de campaniicomplexeînmediiledigitale.

“Atât pe parcursulprogramului, câtși la finalizareaacestuia, tineriiîși pot securiza un job full time înoricareagențiepartedin Grup,înfuncție de interes, abilitătișipotențial” – Nineta Ceauș, Director HR GroupM.

 

Campus Media Academy face partedintr-un program maiamplu care vizeazășistudențiiinteresați de programe de internship de 3 luni, darșiliceeni, care vorsă se familiarizeze cu industria de media.Ceiinteresați pot aplicaaccesândwww.mediastar.rosaufolosindanunțuldeja live pe LinkedIn.

 

—–

GroupM este lider-ul global de management al investițiilor în media, care gestionează peste 60 miliarde USD în investiții anuale de media, prin intermediul agențiilor Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX și Xaxis. Portofoliul GroupM include Data&Technology, Investiții și Servicii, toate unite sub umbrela noii ere media în care comunicarea aduce valoare adăugată omenirii. Prin eficientizarea beneficiilor de volum, compania inovează, se diferențiază și generează valoare sustenabilă pentru clienții din toată lumea.

 

Mai multedespre GroupM

www.groupm.com

@GroupMWorldwide on Twitter

https://www.linkedin.com/company/groupm